قطعات بیل مکانیکی XCMG برای فروش

چرخ های بیل مکانیکی XCMG!

قطعات اصلی!

کارخانه به طور مستقیم می فروشد!

Driving wheel (2)


زمان ارسال: 15 اکتبر -20-2020